Korzyści dla Ciebie

 • Szeroki wybór propozycji finansowych w dowolnie wybranej formule
 • Szybkość (czas decyzji kredytowej w przypadku dysponowania pełną dokumentacją do ok. 2h)
 • Wygoda (dostępność usługi w salonach Hyundai, minimum formalności)
 • Promocyjne finansowanie dla nowych samochodów nie wyklucza możliwości skorzystania z innych promocji Hyundai
 • Szeroka gama modeli objętych promocyjnym finansowaniem

Proces kredytowania w Hyundai Finance

 1. Złożenie wniosku o kredyt u Dealera
 2. Podjęcie przez bank decyzji kredytowej – do 30 minut
 3. Rejestracja pojazdu
 4. Ubezpieczenie pojazdu i podpisanie umowy o kredyt u Dealera
 5. Uruchomienie kredytu i odbiór samochodu

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty oraz prawo jazdy
 2. Dokumenty potwierdzające dochody

Dochody z tytułu umowy o pracę
zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach lub wyciągi z ROR za 3 ostatnie miesiące, na który wpływa wynagrodzenie za pracę

Dochody z tytułu emerytury
wyciąg z ROR za ostatni miesiąc, na który wpływa świadczenie lub ostatni odcinek przekazu emerytury

Dochody z tytułu renty

Jeden  z dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu renty, lub
 • Zaświadczenie potwierdzające przyznanie renty, lub
 • Legitymacja rencisty potwierdzająca przyznanie renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty, lub
 • Orzeczenie lekarskie o przyznaniu renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty 

Dochody z innych tytułów 

 • Działalność gospodarcza / rolnicza
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Kontrakty
 • Renta na czas określony
 • Świadczenia emerytalne / rentowe z zagranicy
 • Umowy o dzieło / zlecenia
 • Wynajem lokali
 • Dywidendy
 • Inne

Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. jest pośrednikiem kredytowym BGŻ BNP Paribas Banku Polska SA działającym pod nazwą handlową Hyundai Finance wykonującym czynności faktyczne związane z działalnością bankową.

Salon Online Salon Online