Punkty PAYBACK


Promocja Hyundai PAYBACK dotyczy marketingu samochodów marki Hyundai oraz promocji sprzedaży marki Hyundai. Aby skorzystać z Promocji należy wziąć udział w jeździe testowej samochodem marki Hyundai u Autoryzowanego Dealera Hyundai oraz poinformować personel Autoryzowanego Dealera Hyundai o chęci skorzystania z Promocji, okazując w salonie Dealera kartę PAYBACK i podając jej numer. Promocja ważna jest u dowolnego Autoryzowanego Dealera Hyundai w Polsce. Uczestnikowi jazdy testowej po jej odbyciu doliczonych zostanie 500 punktów PAYBACK lub 1000 punktów PAYBACK. Dodatkowym warunkiem doliczenia 1000 punktów PAYBACK jest okazanie personelowi Autoryzowanego Dealera Hyundai ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu Hyundai, wystawionego na osobę odbywającą jazdę testową, zawierającego VIN samochodu Hyundai. Punkty mogą zostać doliczone tylko raz do danego konta PAYBACK, bez względu na liczbę odbytych jazd testowych przez posiadacza karty PAYBACK, w tym posiadacza dowodu rejestracyjnego samochodu Hyundai, w okresie trwania Promocji. Punkty PAYBACK zostaną doliczone w terminie do 30 dni roboczych od dnia odbycia jazdy testowej. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 23.03.2015 do odwołania.